Mètode Talent

Realitzem un diagnòstic profund de les necessitats de l'empresa amb feedback continu per assegurar la plena satisfacció dels nostres clients, alineant les sessions als objectius marqueu us.

DIAGNÒSTIC


Entrevista inicial amb Direcció.

Diagnòstic previ.

Definició d’Objectius i indicadors.

IMPLANTACIÓ

 

Proposta de programa adaptat a les necessitats de l’empresa.

Acceptació del programa.

 

TRANSFORMACIÓ

 

Sessió d’Alineació.

Identificació d’àrees de millora.

Feed back.

 

CONSOLIDACIÓ

 

Sessions de desenvolupament de continguts.

Seguiment i monotorització d’accions.

Feedback resultats

Concerta una visita amb nosaltres.