Gestió del talent

"Creiem en les persones i les posem al centre de qualsevol transformació"

Posem el focus en la gestió del canvi per tal d’assegurar els reptes de les organitzacions, acompanyant als equips i a les persones en la consecució dels objectius, desenvolupant les capacitats necessàries i dotant-los d’eines.
Desenvolupament de noves competències:

Revisem i actualitzem el mapa de competències segons els objectius de negoci. Determinem els nous comportaments i acompanyem a la interiorització dels mateixos, mitjançant eines i la nostra metodologia.

Plans de capacitació i formació:

Determinem les necessitats dels equips i fixem com aconseguir-les des d'una orientació molt pràctica.

Selecció de nous perfils:

Definim els nous perfils a incorporar i acompanyem a la recerca i selecció del millor candidat per a les Companyies.

Acompanyament en la gestió del canvi:

Davant un repte, planifiquem totes les palanques del canvi i mobilitzem els recursos per anar tots a una. Estem a prop capacitant i mesurant l'avanç del canvi, per assegurar els objectius i gestionar els riscos del clima de l'equip. Fusions, successions adquisició, digitalització i transformació - Programes específics adaptats i orientats a les necessitats.

Activitats de team building:

Davant un repte, dissenyem, planifiquem i executem activitats de team building.

Concerta una visita amb nosaltres.