Coaching

"Fomentem el creixement empresarial i personal per millorar la productivitat de l'organització"

Creiem en el “learn by doing”, aprendre a través de l’acció. Impartim sessions pràctiques i personalitzades utilitzant dinàmiques que permetin interioritzar l’aprenentatge de forma ràpida i efectiva.
 
Som facilitadors del canvi. Generem la dinàmica de comportament per aconseguir equips motivats i compromesos amb el negoci.
 
Focalitzats en els resultats.

Coaching executiu

Les sessions de coaching executiu s'enfoquen a:
Desenvolupar les habilitats professionals i personals per maximitzar l'èxit en els negocis de manera pràctica, ràpida i efectiva.

Potenciar fortaleses i minimitzar debilitats.

Millorar l'equilibri entre vida laboral i personal.

Marcar objectius i desenvolupar un pla d'acció efectiu i acotat en el temps.

Gestionar millor el temps per enfocar-se en aquelles activitats que generen valor.

Desenvolupar habilitats de comunicació.

Coaching personal i professional

¿Perquè un procés de desenvolupament professional?
Afrontar un canvi laboral o un nou projecte.

Millorar i potenciar alguna competència i / o habilitat.

Treballar en la teva marca personal i dissenyar-la

Aconseguir comunicar millor i tenir relacions més satisfactòries

Ser un bon líder per a tu i per als altres "El lideratge és una forma de comunicar"

Per això, és necessari:
Autoconeixement: saber quines són les nostres competències i habilitats, com ens relacionem amb els altres, quins són els nostres punts forts i de millora. Target Disc una de les eines utilitzades per a aquest primer pas.

Procés - Pla d'Acció.

Actitud i entrar en Acció.

Objectius marcats en el temps i ben acotats.

Acompanyament, pel fet que els passos en el món laboral no sempre són fàcils, sovint suposen reptes que necessiten d'un acompanyament professional.

Dirigit a:
Persones a la recerca de projecte laboral.

Persones que vulguin reorientar la seva carrera canviant de professió, de sector o d'organització.

Directius i responsables d'equips que desitgin millorar els seus resultats i els dels seus equips.

Professionals de qualsevol nivell que vulguin millorar alguna competència o habilitat per millorar la seva capacitat d'influència, comunicació i relacionar-se millor amb els altres o algun aspecte de la seva vida laboral, que vulguin avançar en la seva carrera o donar-li més sentit al seu projecte.

Concerta una visita amb nosaltres.